TN_psd1741.JPG
Jak p?idám své obrázky do galerie?124 zobrazeníRegisrace je nutná.
Po p?ihlá?ení do galerie:
1. Kliknete na "Vytvo?it/organizovat moje galerie"
2. Objevi se okénko tam kliknete na "Nový/á"
3. Zadáte název galerie a potvrdíte.
4. U? m??ete kliknout naho?e na "Upload obrázku"
5. Vyberete obrázek u Vás na disku a podle pot?eb vyplníte popis a kliknete na "Uploadnout obrázek"

Takhle m??ete vlo?it více obrázk?.
Pokud budete chtít vytvo?it galerii s jiným názvem postupujte úpln? stejn?.

NEPOU®ÍVEJTE PROSÍM V NÁZVECH SOUBOR? DIAKRITIKU!
   
1 obrázkků na 1 stránkách